Przejdź do treści

Zakres Usług

Obsługa prawna

Nasze Biuro świadczy profesjonalną pomoc prawną oraz rzetelną obsługę. Prowadzimy sprawy z zakresu:

 • prawa i postępowania cywilnego
 • prawa handlowego, gospodarczego i upadłościowego
 • postępowania rejestrowego
 • prawa pracy
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • prawa spadkowego
 • prawa nieruchomości
 • prawa administracyjnego
 • prawa ubezpieczeń społecznych – rent, emerytur, świadczeń  przedemerytalnych.

 

Oferujemy stałą i kompleksową obsługę prawną osób prawnych i fizycznych oraz doraźną pomoc, w tym m.in.:

 • przygotowywanie projektów umów, opinii prawnych, pism i innych dokumentów
 • udzielanie porad i konsultacji
 • zastępstwo prawne i procesowe przed urzędami i sądami
 • prowadzenie lub udział w negocjacjach.

Obsługa księgowa i kadrowa

Świadczymy obsługę księgową i kadrową w pełnym zakresie, w tym m.in.:

 • przygotowanie regulaminów pracy i wynagradzania
 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowanie umów o pracę, zlecenia etc.
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej
 • prowadzenie Ksiąg Handlowych, książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu
  ewidencjonowanego
 • rejestr zakupu i sprzedaży VAT, JPK
 • rozliczenia podatkowe
 • przygotowanie zgłoszeń dokumentów finansowych do KRS
 • przygotowanie deklaracji podatkowych i ZUS
 • sprawy kadrowo-płacowe
 • zastępstwo przed urzędami, organami oraz innymi instytucjami.
wesley-tingey-snNHKZ-mGfE-unsplash

Zakładanie, przekształcanie
i rejestracja spółek

Oferujemy pełną obsługę w zakresie przygotowania odpowiednich dokumentów niezbędnych w procesie rejestracji, przekształcenia lub zmiany działalności. Zakres podstawowej usługi:

 • doradztwo w przedmiocie dostosowania formy działalności dla osiągnięcia
  pożądanego celu
 • przygotowanie projektów umów
 • zastępstwo i reprezentacja przed notariuszem, Krajowym Rejestrem Sądowym,
  Urzędem Skarbowym etc.

Sprawy tzw. „frankowiczów”

Prowadzimy sprawy frankowe:

 • oceniamy szanse zakończenia sprawy zgodnego z interesem klienta
 • analizujemy dokumentację z wstępnym wyliczeniem
 • prowadzimy postępowanie reklamacyjne przed bankami
 • reprezentujemy klienta w postępowaniach sądowych przeciwko bankom.

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców

Świadczymy usługi dla obcokrajowców, w celu legalizacji pobytu i pracy na terytorium RP.

 • udzielamy porad, konsultacji
 • zastępstwo przed urzędami i innymi instytucja w sprawach związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców
 • przygotowujemy dokumenty niezbędne do uzyskania oświadczeń o powierzeniu
  wykonywania pracy, zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową, zaproszeń,
  karty pobytu lub obywatelstwa.

Windykacja

Doradzamy w postępowaniu służącym poprawie płynności finansowej. Służymy kilkunastoletnim (od 1994 roku) doświadczeniem w postępowaniu windykacyjnym na terenie RP.  Zakres usług:

 • postępowanie polubowne i sądowe spraw o zapłatę oraz nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym
 • obrót wierzytelnościami
 • monitoring
 • negocjacje, porozumienia i ugody
 • ocena wiarygodności kontrahenta, informacja gospodarcza.

Pozyskiwanie finansowania

Doradzamy i pośredniczymy w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, w tym związanego
z funduszami unijnymi, w formie dotacji, subwencji, pożyczek, kredytów, gwarancji,
poręczeń itp.

Odszkodowania

Prowadzimy sprawy w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od towarzystw
ubezpieczeniowych oraz innych instytucji zobligowanych do naprawienia szkody.

Usługi powiernicze

Swoje usługi kierujemy do osób fizycznych i prawnych, które z różnych względów nie chcą
ujawniać swojego udziału w przedsięwzięciach, które mają być przeprowadzane na ich rzecz.
Powyższych usług nie należy traktować jako działalności, o której mowa w ustawie o obrocie
instrumentami finansowymi lub też działalnością gospodarczą wymagającą koncesji albo
wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Skontaktuj się z nami lub zadaj nam pytanie!