Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców

Uścisk dłoni

Świadczymy usługi dla obcokrajowców, w celu legalizacji pobytu i pracy na terytorium RP.

  • udzielamy porad, konsultacji
  • oferujemy zastępstwo przed urzędami i innymi instytucjami w sprawach związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców
  • przygotowujemy dokumenty niezbędne do uzyskania pozwoleń o pracę, zezwoleń na pracę sezonową, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, zaproszeń, karty pobytu lub obywatelstwa.