Obsługa księgowa i kadrowa

Pióro na notesie

Świadczymy obsługę księgową i kadrową w pełnym zakresie, w tym m.in.:

 • przygotowanie regulaminów pracy i wynagradzania
 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowanie umów o pracę, zlecenia etc.
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej
 • prowadzenie Ksiąg Handlowych, książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego
 • rejestr zakupu i sprzedaży VAT, JPK
 • rozliczenia podatkowe
 • przygotowanie zgłoszeń dokumentów finansowych do KRS
 • przygotowanie deklaracji podatkowych i ZUS
 • sprawy kadrowo-płacowe
 • zastępstwo przed urzędami, organami oraz innymi instytucjami.