Obsługa prawna

Zapisy w notesie

Nasze Biuro świadczy profesjonalną pomoc prawną oraz rzetelną obsługę. Prowadzimy sprawy z zakresu:

 • prawa i postępowania cywilnego
 • prawa handlowego, gospodarczego i upadłościowego
 • postępowania rejestrowego
 • prawa pracy
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • prawa spadkowego
 • prawa nieruchomości
 • prawa administracyjnego
 • prawa ubezpieczeń społecznych – rent, emerytur, świadczeń przedemerytalnych.

Oferujemy stałą i kompleksową obsługę prawną osób prawnych i fizycznych oraz doraźną pomoc, w tym m.in.:

 • przygotowywanie projektów umów, opinii prawnych, pism i innych dokumentów
 • udzielanie porad i konsultacji
 • zastępstwo prawne i procesowe przed urzędami i sądami
 • prowadzenie lub udział w negocjacjach.