Zakładanie, przekształcanie i rejestracja spółek

Rozmowa z klientem

Oferujemy pełną obsługę w zakresie przygotowania odpowiednich dokumentów niezbędnych w procesie rejestracji, przekształcenia lub zmiany działalności. Zakres podstawowej usługi:

  • doradztwo w przedmiocie dostosowania formy działalności dla osiągnięcia
  • pożądanego celu
  • przygotowanie projektów umów
  • zastępstwo i reprezentacja przed notariuszem, Krajowym Rejestrem Sądowym, Urzędem Skarbowym etc.