Windykacja

Stos dokumentów

Doradzamy w postępowaniu służącym poprawie płynności finansowej. Służymy kilkunastoletnim (od 1994 roku) doświadczeniem w postępowaniu windykacyjnym na terenie RP. Zakres usług:

  • postępowanie polubowne i sądowe spraw o zapłatę oraz nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym
  • obrót wierzytelnościami
  • monitoring
  • negocjacje, porozumienia i ugody
  • ocena wiarygodności kontrahenta, informacja gospodarcza.

 

Pozyskiwanie finansowania

Doradzamy i pośredniczymy w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, w tym związanego z funduszami unijnymi, w formie dotacji, subwencji, pożyczek, kredytów, gwarancji, poręczeń itp.

 

Odszkodowania

Prowadzimy sprawy w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych instytucji zobligowanych do naprawienia szkody.

 

Usługi powiernicze

Swoje usługi kierujemy do osób fizycznych i prawnych, które z różnych względów nie chcą ujawniać swojego udziału w przedsięwzięciach, które mają być przeprowadzane na ich rzecz. Powyższych usług nie należy traktować jako działalności, o której mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi lub też działalnością gospodarczą wymagającą koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej.